یادداشت روزانه اسماعیل اصلانی دیرانلو

جمعه 29 آذر 1398

هفته‌ای که گذشت هفته‌ای که گذشت کاملاً به بطالت بود. وقت خیلی زیادی صرف کارهایی شد که خودم به اشتباه آن‌ها را عهده‌دار شده‌ام. تنها …