Tag Archives: به من بگو چگونه آن را انجام دهم

به من نگو چه کار کنم، به من بگو چگونه آن را انجام دهم!

وقتی صحبت از «فروش» می‌شود، خیل عظیمی از افرادی که متخصص فروش هستند دور و بر شما را خواهند گرفت. شاید برای کسی که کار فروش نکرده باشد، این نظریات – خواه در قالب کتاب، خواه در قالب سخنرانی یا هر قالب دیگری – جالب و امیدوار کننده به نظر برسند. اما وقتی وارد پروسه… ادامه‌ی مطلب »