Tag Archives: افسردگی و اینترنت

افسردگی و اینترنت: افراد افسرده چگونه از اینترنت استفاده می‌کنند؟

افسردگی و اینترنت چه ارتباطی با هم دارند؟ طبق مطالعه‌ای که برای یافتن پاسخ اینکه افراد افسرده چگونه از اینترنت استفاده می‌کنند؟ صورت گرفته است، نتایج زیر به دست آمده است. رابطه بین افسردگی و اینترنت مطالعه‌ای در دانشگاه علم و فناوری میزوری نشان داده است که استفاده از فناوری چگونه می‌تواند تسکین روانی ایجاد… ادامه‌ی مطلب »